Vắc xin Phòng bệnh Thương hàn - 17/05/2022 09:30

     Bệnh thương hàn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đặc biệt người bị bệnh thương hàn có thể lây sang người khác. Vì vậy để phòng tránh bệnh thương hàn, cách tốt nhất là tiêm vắc-xin phòng bệnh, đặc biệt ở những vùng đang có bệnh thương hàn khư trú.