Sứ mệnh - tầm nhìn

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (YHDP và YTCC) thuộc Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) chính thức được thành lập theo quyết định số 2879/QĐ–BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ký ngày 12/8/2010.

Viện được thành lập trên cơ sở Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, nơi đã có hơn 60 năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về YHDP và YTCC, đóng góp phát triển nguồn nhân lực, hoạch định chính sách và phát triển hệ thống Y tế dự phòng và Y tế công cộng tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi: Chất lượng - Sáng tạo - Hội nhập

SỨ MỆNH TẦM NHÌN
 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, cung cấp các dịch vụ Y học dự phòng và Y tế côgn cộng nhắm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân  Là cơ sở hàng đầu về khoa học - công nghệ, đào tạo, dịch vụ Y học dự phòng và Y tế công cộng tại Việt Nam và khu vực

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO: Với mục tiêu chất lượng, Hàng năm Viện triển khai hoạt động đào tạo cho khoảng 10.000 lượt sinh viên/học viên và người học về lĩnh vực Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Quản lý Y tế và các chuyên ngành có liên quan.
- Bác sĩ: Y học dự phòng
- Cư nhân:Y tế công cộng, Dinh dưỡng
- Nội trú: YHDP, Dịch tễ, Dinh dưỡng
- Cao học: Y tế công cộng, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học, quản lý bệnh viện, đặc biệt Viện đã triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ Y tế công cộng quốc tế
- Tiến sỹ: chuyên ngành Quản lý Y tế, Y tế công cộng, Dịch tễ học, Dinh dưỡng
- Chuyên khoa I và Chuyên khoa II: chuyên ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dịch tễ học, Dinh dưỡng, Sức khỏe môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp, Vệ sinh học xã hội và Tổ chức y tế, Quản lý y tế và Quản lý bệnh viện.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Với mục tiêu không ngừng sáng tạo, cán bộ Viện đã chủ trì, tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở. Hàng năm, cán bộ Viện xuất bản khoảng 200-300 bài báo trong nước và quốc tế; tổ chức 10-20 hội nghị khoa học chuyên ngành. Đặc biệt, số bài báo xuất bản quốc tế đã tăng nhanh: năm 2013 là 18 bài, năm 2019 là 119 bài.
- Với mục tiêu không ngừng hội nhập, Viện luôn quan tâm và mở rộng phát triển hợp tác quốc tế với các Viện, Trường Đại học trong khu vực và quốc tế. Hiện tại Viện đang có hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo, trao đổi sinh viên với các trường Đại học nổi tiếng từ Hà Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn quốc, Úc...


HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
- Triển khai các loại hình đào tạo theo nhu cầu trong lĩnh vực y học dự phòng và y tế công cộng: Quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn; Kinh tế y tế; Dinh dưỡng lâm sàng tiết chế; Vệ sinh an toàn thực phẩm Bệnh nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Nghiên cứu khoa học y học...
- Viện đã và đang triển khai các dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và cá nhân về nghiên cứu, đánh giá dự án; Xây dựng cơ sở đào tạo thực địa; Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tiêm chủng; Khám, tư vấn dinh dưỡng; Khám sức khỏe định kì, khám bệnh nghề nghiệp; tư vấn và theo dõi sức khoẻ ,...Quan trắc môi trường lao động; Xét nghiệm môi trường, đất, nước, thực phẩm ...

  • Không có bài viết nào.