Hình thành và phát triển

  • 29/05/2021
Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (YHDP và YTCC) thuộc Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) chính thức được thành lập theo quyết định số 2879/QĐ–BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ký ngày 12/8/2010.

Viện được thành lập trên cơ sở Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, nơi đã có hơn 60 năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về YHDP và YTCC, đóng góp phát triển nguồn nhân lực, hoạch định chính sách và phát triển hệ thống Y tế dự phòng và Y tế công cộng tại Việt Nam.

NĂM 1959
: BỘ MÔN VỆ SINH DỊCH TẾ ĐƯỢC THÀNH LẬP


BS. Hoàng Tích Mịnh: Trưởng bộ môn (1959 -1977)
PGS. Lê Vỹ Hùng: Giáo vụ bộ môn, phụ trách Bộ môn (1959-1977)
PGS. Lê Vỹ Hùng: Phó trưởng bộ môn (1977- 1987)
GS. TSKH. Hà Huy Khôi: Phó trưởng bộ môn (1977-1990)
GS. TS. Đào Ngọc Phong: Phó trưởng Bộ môn (1982-1987), Trưởng bộ môn (1987-1990)
TS. Lê Thị Tiệp: Phó Trưởng bộ môn (1987-1990).

NĂM 1960: BỘ MÔN TỔ CHỨC Y TẾ ĐƯỢC THÀNH LẬP

BS. Phạm Ngọc Thạch: Trưởng Bộ môn (1960-1967) 
BS. Nguyễn Văn Tín: Trưởng Bộ môn (1968-1985) 
TS. Đặng Hồi Xuân: Trưởng Bộ môn (1986-1989)
PGS.TS. Lê Hùng Lâm: Phó Trưởng Bộ môn

NĂM 1990: BỘ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

GS. Phạm Song: Trưởng khoa. 
PGS.TS. Lê Hùng Lâm: Phó Trưởng khoa. 
GS.TS. Nguyễn Trung Thành: Phó Trưởng khoa. 

TỪ NĂM 1994-1998: BỘ MÔN VỆ SINH - MÔI TRƯỜNG - DỊCH TỄ ĐƯỢC THÀNH LẬP

GS.TS. Đào Ngọc Phong: Trưởng bộ môn.
GS.TS. Dương Đình Thiện: Phó Trưởng Bộ môn. 
PGS. Nguyễn Duy Thiết: Phó Trưởng Bộ môn. 
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu: Phó Trưởng Bộ môn. 
PGS. TS. Nguyễn Trần Hiển: Phó Trưởng Bộ môn. 

TỪ NĂM 1999-2006: KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

GS.TS. Đào Ngọc Phong: Trưởng khoa Y tế công cộng.
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu: Phó trưởng khoa Y tế công cộng.
PGS. TS. Nguyễn Trần Hiển: Phó trưởng khoa Y tế công cộng.

TỪ NĂM 1999-2006: KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

GS.TS. Trương Việt Dũng: Trưởng khoa Y tế công cộng
GS.TS. Trịnh Quân Huấn: Phó Trưởng khoa Y tế công cộng
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên: Phó Trưởng khoa Y tế công cộng.
PGS.TS. Phạm Duy Tường: Phó Trưởng khoa Y tế công cộng

NĂM 2010: BỘ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG. 
TỪ NĂM 2010 - 2012:

GS.TS. Trương Việt Dũng: Viện trưởng
GS.TS. Trịnh Quân Huấn: Phó Viện trưởng
GS.TS. Phạm Duy Tường: Phó Viện trưởng
GS.TS. Lê Thị Hương: Phó Viện trưởng 

TỪ NĂM 2012 - 2014:

GS. TS. Phạm Duy Tường: Phó Viện trưởng - Phụ trách Viện
PGS.TS. Lê Thị Hương: Phó Viện trưởng
PGS.TS. Hoàng Văn Minh: Phó Viện trưởng
PGS.TS. Nguyễn Đăng Vững: Phó Viện trưởng
PGS.TS. Kim Bảo Giang: Phó Viện trưởng

TỪ NĂM 2014 - NAY:

GS.TS. Lê Thị Hương: Viện trưởng
PGS.TS. Nguyễn Đăng Vững: Phó Viện trưởng
PGS.TS. Kim Bảo Giang: Phó Viện trưởng
PGS.TS. Hoàng Văn Minh: Phó Viện trưởng (Từ 2013 - 2015)
TS. Lê Văn Dụng: Phó Viện trưởng (Từ 2016 – 2018) 
 
Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng