Cổng tra cứu lịch sử tiêm vắc xin phòng covid-19 tại Viện Đào tạo YHDP và YTCC
Trường Đại học Y Hà Nội