Trường Đại học Y Hà Nội 100 năm về trước

  • 21:14 20-08-2021
  • 11
  • Tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội là École de Médecine de Hanoi (Trường Y khoa Hà Nội) do Pháp thành lập năm 1902. Vị hiệu trưởng đầu tiên của trường là Bác sĩ Alexandre Yersin. Trường Y khoa Hà Nội (sau là Trường Y khoa Đông Dương) là một trong những trường đại học ra đời sớm nhất và nổi tiếng nhất ở Việt Nam, là cái nôi đào tạo ra những bác sĩ đầu ngành nổi tiếng.
  • Năm 1945, Trường đổi tên thành Trường Đại học Y Dược Hà Nội.
  • Năm 1961, Trường Đại học Dược Hà Nội tách ra và lấy khuôn v