Kim Bảo Giang

Đơn vị: Giáo dục sức khỏe
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Ngôn ngữ:
Email : kimbaogiang@hmu.edu.vn
Địa chỉ: Giáo dục và Nâng cao sức khoẻ

Thông tin lý lịch khoa học

PGS. TS. BS. Kim Bảo Giang
Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Y Hà Nội
 
 

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

 • Phó Giáo sư (2011)
 • Tiến sĩ (2006 – Viện Karolinska , Stockholm, Thuỵ Điển)
 • Thạc sĩ Y tế công cộng (2001 – Trường Đại học Tổng hợp Umea, Thuỵ Điển)
 • Bác sĩ chuyên khoa Vệ sinh- Môi trường- Dịch tễ (1996 – Đại học Y Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác:

 • Phó viện trưởng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường đại học Y Hà Nội;
 • Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục đại học, Trường đại học Y Hà Nội;
 • Trưởng Bộ môn Giáo dục và nâng cao sức khoẻ, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội
 • Giảng viên Cao cấp, Bộ môn Giáo dục và nâng cao sức khoẻ, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội;

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

 • Giáo dục sức khoẻ, Nâng cao sức khoẻ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Hệ thống y tế, đánh gía dự án và hệ thống y tế.
 • Đổi mới Giáo dục Y học, lượng giá sinh viên

Hồ sơ khoa học:

PGS. Kim Bảo Giang có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu về truyền thông giáo dục sức khoẻ, phương pháp nghiên cứu khoa học và hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý, giảng dạy và nghiên cứu về giáo dục y học. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu bao gồm các yếu tố nguy cơ và hành vi có liên quan đến sức khoẻ (rượu, thuốc lá), bệnh không lây nhiễm, hệ thống y tế và chính sách y tế, giáo dục y học. PGS. Kim Bảo Giang là chuyên gia tư vấn nghiên cứu của nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, các trường đại học và tổ chức nghiên cứu quốc tế như John Hopkins, University College of London,  … cũng như nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tại Việt Nam. PGS. Giang đã chủ nhiệm hơn nhiều dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Úc, Anh, Thụy Điển, Hà Lan,… và đã công bố hơn 70 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

 

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2290-0205

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Giang_Kim_Bao

 

Liên hệ:

Địa chỉ: Bộ môn Giáo dục và nâng cao sức khoẻ, Đại học Y Hà Nội, Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Email: kimbaogiang@hmu.edu.vn