Nguyễn Thị Diễm Hương

Đơn vị: Giáo dục sức khỏe
Chức vụ:
Ngôn ngữ:
Email : diemhuong@hmu.edu.vn
Địa chỉ: Giáo dục sức khỏe

Thông tin lý lịch khoa học

ThS. BS. Nguyễn Thị Diễm Hương
Giảng viên, Trường Đại học Y Hà Nội
 
 
Học hàm, học vị, chuyên ngành:
  • Thạc sỹ Y học(2018 – Trường Đại học Y Hà Nội )
  • Bác sỹ  Y học dự phòng (2017 – Trường Đại học Y Hà Nội)
Chức danh và vị trí công tác:
  • Giảng viên, Giáo vụ đại học, Bộ môn Giáo dục và nâng cao sức khoẻ, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội;
Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:
  •  Giáo dục và nâng cao sức khoẻ, khoa học hành vi
Hồ sơ khoa học:
ThS Hương giảng dạy truyền thông và giáo dục sức khoẻ. Tham gia với vai trò nghiên cứu viên trong các dự án của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, nghiên cứu cấp nhà nước do Bộ khoa học công nghệ tài trợ phối hợp cùng với đội ngũ chuyên gia Úc. 
 
Liên hệ:
Địa chỉ: Bộ môn Giáo dục và nâng cao sức khoẻ, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.