Tổ chức và Quản lý y tế


Nhiệm vụ: là mt đơn v đào to, nghiên cu và tư vn các lĩnh vc T chc y tế, Chính sách Y tế, Qun lý y tế, Qun lý bnh vin, Y tế công cộng vi đi ngũ cán b cht lượng giàu kinh nghim được đào to chuyên môn bài bn ti các trường danh tiếng trên thế gii và Vit Nam.

Liên hệ: Phòng 412, Tầng 4 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN


 

TS. Trần Thị Nga
Phó trưởng Bộ môn

tranthinga@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Phó trưởng Bộ môn

nguyenhoaithu@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TS. Nguyễn Hữu Thắng

Giảng viên

nguyenhuuthang@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS.BSNT. Ngô Trí Tuấn

Giảng viên

ngotrituan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

nguyenthuha_ytcc@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

ThS. Phùng Thanh Hùng

Giảng viên

phungthanhhung@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Bùi Thị Mỹ Anh

Giảng viên

myanhbui@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long
Cục trưởng
Cục Khoa học công nghệ đào tạo, Bộ Y tế

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê
Cục trưởng
Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế

TS. Nguyễn Hồng Sơn
Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng
Vụ phó
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

PGS.TS. Nguyễn Thị Thi Thơ
Trưởng khoa kiểm soát bệnh không lây nhiễm
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TS. Nguyễn Công Luật
Phó trưởng văn phòng Chương trình Tiêm chủng quốc gia
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TS. Nguyễn Quốc Hùng
Viện trưởng
Viện Khoa học sức khoẻ và Công nghệ

TS. Đặng Đức Hoàn
Giám đốc
Bệnh viện đa khoa Sơn Tây

TS. Lê Thị Thanh Hương
Phòng chỉ đạo tuyến
Bệnh viện tim Hà Nội

ThS. Nguyễn Văn Hải
Điều phối dự án
Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam

ThS. Lương Bảo Khánh
Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý khám chữa bệnh
Bộ Y tế