Tổ chức và Quản lý y tế


Nhiệm vụ: là mt đơn v đào to, nghiên cu và tư vn các lĩnh vc T chc y tế, Chính sách Y tế, Qun lý y tế, Qun lý bnh vin, Y tế công cộng vi đi ngũ cán b cht lượng giàu kinh nghim được đào to chuyên môn bài bn ti các trường danh tiếng trên thế gii và Vit Nam.

Liên hệ: Phòng 412, Tầng 4 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long

Trưởng Bộ môn

longmoh@yahoo.com

Lý lịch khoa học

TS. Trần Thị Nga
Phó trưởng Bộ môn

tranthinga@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Phó trưởng Bộ môn

nguyenhoaithu@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TS. Nguyễn Hữu Thắng

Giảng viên

nguyenhuuthang@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

BSNT. Ngô Trí Tuấn

Giảng viên

ngotrituan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

nguyenthuha_ytcc@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

ThS. Phùng Thanh Hùng

Giảng viên

phungthanhhung@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Bùi Thị Mỹ Anh

Giảng viên

myanhbui@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

(Hình ảnh)

(Hình ảnh)