Sức khỏe nghề nghiệp


Nhiệm vụ: Bộ môn Sức khoẻ nghề nghiệp giảng dạy, nghiên cứu các tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, dịch tễ học nghề nghiệp, dịch tễ học phân tử, bệnh nghề nghiệp, giám định Bệnh nghề nghiệp, và giảng dạy về An toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng đại học và sau đại học của Trường ĐH YHN và của Viện Đào tạo YHDP và YTCC và các đối tượng liên quan khác. Với đội ngũ cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, Bộ môn Sức khoẻ nghề nghiệp còn đào tạo các khóa học ngắn hạn chủ đề bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn đọc phim bụi phổi nghề nghiệp, cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng. 

Liên hệ: Phòng 320, Tầng 3 nhà A7, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Số 1 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN

 

PGS.TS.BS. Lê Thị Thanh Xuân

Trưởng Bộ môn

lethithanhxuan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

TS.BS. Nguyễn Ngọc Anh

Phó trưởng Bộ môn

anhnn@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

PGS.TS.BS. Khương Văn Duy

Giảng viên cao cấp

khuongvanduy@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

PGS.TS.BS. Lê Trần Ngoan

Giảng viên cao cấp

letngoan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thanh Thảo

Giảng viên

nguyenthanhthao@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

BSNT. Phạm Thị Quân

Giảng viên

phamthiquan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. BSNT. Tạ Thị Kim Nhung 

Giảng viên

tathikimnhung@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Quốc Doanh

Kỹ thuật viên

nguyenquocdoanh@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học 

   

CN. Phan Thị Mai Hương

Kỹ thuật viên

phanmaihuong@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

   

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

ThS. Nguyễn Văn Thành

Bác sĩ Phòng tiêm chủng

thanhnv@hmu.edu.vn 

Lý lịch khoa học