Sức khỏe môi trường

Nhiệm vụ: là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu và chuyên giao về sức khỏe môi trường trong bình diện Viện, Trường, Quốc gia và Quốc tế. Thế mạnh chính của đơn vị là đội ngũ cán bộ chất lượng giàu kinh nghiệm được đào tạo chuyên môn bài bản tại các trường đại học danh tiếng.

Liên hệ: Phòng 317, Tầng 3 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN

 

PGS. TS. Lê Thị Hoàn

Trưởng Bộ môn

lethihoan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

TS. Trần Quỳnh Anh

Phó trưởng Bộ môn

tranquynhanh@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

PGS.TS. Chu Văn Thăng

Giảng viên cao cấp

chuvanthang15@yahoo.com

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Ngô Văn Toàn

Giảng viên cao cấp

ngovantoan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

TS. Trần Thị Thoa

Giảng viên chính

tranthithoa@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Trần Minh Hải

Giảng viên

tranminhhai@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Thị Phương Oanh

Giảng viên

phuongoanh@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Lê Vũ Thúy Hương

Giảng Viên

levuthuyhuong@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

ThS. Đặng Quang Tân

Giảng viên

dangquantan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

KỸ THUẬT VIÊN

CN. Nguyễn Thị Thu Hương

Kỹ Thuật viên

nguyenhuong@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Kỹ Thuật viên

hoanghaytcc@gmail.com

Lý lịch khoa học

CN. Chu Thị Hường

Kỹ thuật viên

chuhuongnq@gmail.com

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

(Hình ảnh)

(Hình ảnh)

(Hình ảnh)

TS. Nguyễn Khắc Hiền

Sở Y tế Hà Nội

khachien61@gmail.com

Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Khắc Thủy,

Cục Y tế, Bộ Công an

nguyenkhacthuybca@gmail.com

Lý lịch khoa học

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

huongtl.nguyen@gmail.com

Lý lịch khoa học

(Hình ảnh)

(Hình ảnh)

(Hình ảnh)

TS. Nguyễn Thanh Hà

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

haytdpvn@gmail.com

Lý lịch khoa học

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng

Bệnh viện Bạch Mai

hungcnk@yahoo.com

Lý lịch khoa học

TS. Trương Anh Thư

Bệnh viện Bạch Mai

thuksnk@gmail.com

Lý lịch khoa học

(Hình ảnh)

 

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Diễm

Cục Y tế dự phòng

hongdiemmoh@gmail.com

Lý lịch khoa học