Sức khỏe toàn cầu

Nhiệm vụ: là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao về sức khỏe toàn cầu, Một sức khỏe, ứng dụng cách tiếp cận văn hóa, xã hội vào giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề sức khỏe của Viện, Trường, Quốc gia và Quốc tế. Thế mạnh chính của đơn vị là đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo chuyên môn bài bản tại các trường đại học danh tiếng. Các hoạt động nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào một số lĩnh vực như HIV, bệnh truyền nhiễm, nghiện chất, sức khoẻ tình dục, giới và sức khoẻ và Một Sức khoẻ.

Liên hệ: Phòng 610, Tầng 6 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN

 

 

TS. Hoàng Thị Hải Vân

Trưởng bộ môn

hoangthihaivan@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

ThS. Phạm Phương Mai

Giảng viên

phamphuongmai@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. An Thanh Ly

Giảng viên

anthanhly@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

 

   

TS. Phạm Đức Phúc

Đại học Y tế Công cộng

pdp@vohun.org

 

Lý lịch khoa học

TS. Bùi Thị Minh Hảo

TT NC và ĐT về Lạm dụng chất và HIV

buiminhhao@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học