Kinh tế y tế

Nhiệm vụ: Bộ môn Kinh tế Y tế giảng dạy Kinh tế Y tế, Quản lý tài chính và Kế toán Bệnh viện cho các đối tượng đại học và sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội và của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng. Với đội ngũ cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, Bộ môn Kinh tế Y tế còn đào tạo các khóa học ngắn hạn chủ đề kinh tế y tế, thực hiện nghiên cứu và tham mưu chính sách về các nội dung kinh tế trong y tế.  

Liên hệ: Phòng 413, Tầng 4 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Số 1 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

LÃNH ĐẠO BỘ MỘN

 

PGS. TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt

Trưởng Bộ môn

phamhuytuankiet@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trần Xuân Bách

Phó trưởng Bộ môn

bach@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

ThS. Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên

Giảng viên

doanngocthuytien@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Lê Tuấn Anh

Giảng viên

nguyenletuananh@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

BSNT. Nguyễn Thị Thu Hường

Giảng viên

ntth@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Đình Luyến

Giảng viên

luyenld@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

     

TS. Trần Văn Sơn

Thanh tra Bộ Y tế

tranvanson.mba@gmail.com

Lý lịch khoa học

TS. Hà Anh Đức

Chánh văn phòng Bộ, Bộ Y tế

ddha04@gmail.com

Lý lịch khoa học