Nguyễn Đăng Vững

Đơn vị: Dân số học
Chức vụ: Phó viện trưởng
Ngôn ngữ:
Email : nguyendangvung@hmu.edu.vn, vunghmu@gmail.com
Địa chỉ: Dân số học

Thông tin lý lịch khoa học

PGS. TS. BS. Nguyễn Đăng Vững

Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Y Hà Nội

 

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

 • Phó Giáo sư (2016)
 • Tiến sỹ (2008 – Viện Karolinska, Thụy Điển)
 • Thạc sỹ Khoa học Dịch tễ học (1998 – Trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Quốc gia Philippines – Manila)
 • Thạc sỹ Y khoa (1995) – Trường Đại học Y Hà Nội 
 • Bác sỹ Nội trú (TN: 1989 – Đại học Y Hà Nội) Bác sỹ (TN: 1986 – Đại học Y Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác:

 • Giảng viên Cao cấp, Phó Viện trưởng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội
 • Trưởng Bộ môn Dân số học, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội;
 • Trưởng labo Trung tâm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

 • Dân số học
 • Sức khỏe sinh sản
 • Dịch tễ học
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Chính sách y tế

Hồ sơ khoa học:

PGS. Nguyễn Đăng Vững đã có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về Dân số-sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường và nghiên cứu y học; Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn về lập kế hoạch, quản lý dự án, lập kế hoạch chiến lược và chinh sách y tế; Đã xuất bản hơn 3 đầu sách, trong đó có 02 cuốn về Dân số, 01 cuốn về nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế; Đã phát triển và triển khai một số dự án hợp tác quốc tế cho Bộ Y tế và trường Đại học Y Hà Nội, nâng cao năng lực cán bộ y tế, cán bộ trong hệ y tế dự phòng và cán bộ liên quan đến Một sức khỏe từ năm 2000 đến nay. Đã hướng dẫn nhiều NCS, BS CKII, ThS YHDP, ThS YTCC, ThS QLBV và sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội và đang hướng PGS. Vững cũng đã có hơn 50 bài báo xuất bản trong nước và hơn 10 bài báo xuất bản quốc tế.

Liên hệ:

Địa chỉ: Bộ môn Dân số học, Phòng 319, nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Email: nguyendangvung@hmu.edu.vn