VISA-D43

 Dự án “NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ NGHIÊN CỨU NHÂN RỘNG CAN THIỆP (IMPLEMENTATION RESEARCH) TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV TẠI VIỆT NAM” (VISA-D43) là một dự án tại Việt Nam do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ và được thực hiện bởi trường đại học North Carolina at Chapel Hill và trường đại học Y Hà Nội.
 Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng năng lực về Nghiên cứu Nhân Rộng Can Thiệp và kỹ năng ứng dụng của các giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà hoạch định chính sách/ các nhà quản lý tại Việt Nam, giúp đảm bảo mở rộng quy mô các can thiệp dựa trên bằng chứng trong lĩnh vực HIV một cách hiệu quả.
 Các giảng viên, nghiên cứu viên đến từ 4 trường đại học: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Hải Phòng và Đại học Y Dược Huế và các nhà hoạch định chính sách/các nhà lãnh đạo từ bốn tỉnh thành trên sẽ tham gia các khoá đào tạo và thực hành về nghiên cứu nhân rộng can thiệp trong khuôn khổ của chương trình.
 Mục tiêu dài hạn của chương trình đào tạo VISA nhằm nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, đảm bảo rằng cộng đồng các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo hiểu và ứng dụng được các nguyên tắc của Nghiên cứu Nhân Rộng Can Thiệp nhằm tối ưu hóa sự thành công và tác động của các can thiệp dựa trên bằng chứng thực hiện tại Việt Nam

Tài liệu

*****************************************************************************

Vietnam Implementation Science Advancement Program (VISA) is a project in Vietnam funded by the US National Institutes of Health and implemented under the cooperation of UNC and HMU. Implementation science is the study of how to increase the uptake of research findings and evidence-based practices by policymakers and health program leaders to increase their public health impact. The project’s objective is to build implementation science research capacity and applied implementation skills jointly among research faculty and policymakers/program leaders in Vietnam, to ensure effective scale-up of HIV-related evidence-based interventions. Research faculty participants will come from four universities: HMU, Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, and Hue University of Medicine and Pharmacy. Policymaker/program leader participants will come from the same four locations. The long-term goals of VISA are to expand the capacity of Vietnamese researchers to conduct implementation science research and to ensure that the broader community of researchers, policymakers, and program leaders understands and uses implementation science principles to optimize the success and impact of evidence-based interventions implemented in Vietnam.
The state of HIV implementation science: Do we need more science or more  implementation? | ViiV Healthcare

Danh mục liên quan