VISA PROJECT

(English below)

Dự án “NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ NGHIÊN CỨU NHÂN RỘNG CAN THIỆP (IMPLEMENTATION RESEARCH) TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV TẠI VIỆT NAM” (VISA) là một dự án tại Việt Nam do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ và được thực hiện bởi trường đại học North Carolina at Chapel Hill và trường đại học Y Hà Nội.

 • Mục tiêu dự án: Dự án nhằm xây dựng năng lực về Nghiên cứu Nhân Rộng Can Thiệp và kỹ năng ứng dụng của các giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà hoạch định chính sách/ các nhà quản lý tại Việt Nam, giúp đảm bảo mở rộng quy mô các can thiệp dựa trên bằng chứng trong lĩnh vực HIV một cách hiệu quả.
 • Thời gian triển khai: Từ tháng 10/2021 – 10/2026
 • Giám đốc Chương trình:
  • Giáo sư Vivian Go, Giám đốc UNC Việt Nam và Giáo sư Khoa Khoa học Hành vi, Trường Y tế công cộng Toàn cầu UNC Gillings;
  • GS. TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội;
  • PGS. TS. Lê Minh Giang, Trưởng Bộ môn Dịch tễ học, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu về Lạm dụng chất và HIV.
  • GS. TS. William C. Miller, Trưởng Khoa Dịch tễ học, Đại học Bang Ohio.
 • Điều phối viên: TS. Hoàng Thị Hải Vân, Trưởng Bộ môn Sức khỏe toàn cầu.
 • Đơn vị điều phối: Bộ môn Sức khỏe toàn cầu
 • Giảng viên: Giảng viên đến từ Đại học North Carolina at Chapel Hill và các trường, viện nghiên cứu đối tác cùng giảng viên của 04 trường đại học sức khỏe tại Việt Nam gồm: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Huế, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Học viên: Các giảng viên, nghiên cứu viên đến từ 4 trường đại học: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Hải Phòng và Đại học Y Dược Huế và các nhà hoạch định chính sách/các nhà quản lý từ bốn tỉnh thành trên sẽ tham gia các khoá đào tạo và thực hành về nghiên cứu và triển khai nghiên cứu phòng chống bạo lực tại Việt Nam
 • Các hoạt động đào tạo:
  • Thời gian: 2 năm
  • Các hoạt động: các khóa học tập trung ngắn hạn, các khóa tập huấn viết bản thảo và đề cương nghiên cứu, thực hành triển khai các nghiên cứu thí điểm, sinh hoạt khoa học và trao đổi chuyên môn định kỳ.
 • Liên hệ:
--------------------

“VIET NAM IMPLEMENTATION SCIENCE ADVANCEMENT PROGRAM” (VISA) is a project in Vietnam funded by the US National Institutes of Health and implemented under the cooperation of UNC and HMU. Implementation science is the study of how to increase the uptake of research findings and evidence-based practices by policymakers and health program leaders to increase their public health impact.

 

 • Objective: is to build implementation science research capacity and applied implementation skills jointly among research faculty and policymakers/program leaders in Vietnam, to ensure effective scale-up of HIV-related evidence-based interventions.
 • Program duration: 5 years (March 2021 – March 2026)
 • Program Directors:
  • Professor Vivian Go, Director of UNC-Vietnam and Professor in Health Behavior at the UNC Gillings School of Global Public Health
  • Professor Le Thi Huong, Director of School of Preventive Medicine and Public Health.  
  • Associate Professor Le Minh Giang, Chair, Dept of Epidemiology, and Acting Director, Center for Training and Research on Substance Abuse and HIV at HMU.
  • William C. Miller, Professor and Chair of the Division of Epidemiology at Ohio State University.
 • Coordinator: Dr. Hoang Thi Hai Van – Chair of Dept of Global Health.
 • Coordinating office: Department of Global Health
 • Program Faculty: Mentors are from University of North Carolina at Chapel Hill and other international partners, institutions and from 4 Vietnamese health universities, including Hanoi Medical University Ho Chi Minh city University of Medicine and Pharmacy, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy.
 • Participants: Faculty staff, researchers from 4 universities: Hanoi Medical University, Ho Chi Minh city University of Medicine and Pharmacy, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy and policy makers from those 4 provinces will be invited to attend training courses and practice on available dataset on violence prevention in Vietnam.
 • Training program:
  • Time duration: 2 years
  • Training activities: short courses on implementation science, grant writing and manuscript writing courses, monthly webinars and journal clubs, pilot studies.
 • Contact:
  • Office: Room 610, A7 Building, School of Preventive Medicine and Public Health.
  • Email: visad43@spmph.edu.vn

Danh mục liên quan