CONVERGE

(English below)

Dự án “HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC Ở VIỆT NAM” (CONVERGE) là chương trình đào tạo các nghiên cứu viên tại Việt Nam do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ và được thực hiện bởi trường Đại học Emory, Hoa Kỳ và Đại học Y Hà Nội.

 • Mục tiêu dự án: Nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai chương trình phòng chống bạo lực giới và bạo hành trẻ em tại Việt Nam, nhằm đưa Việt Nam trở thành mô hình thí điểm cho các quốc gia có thu nhập trung bình khác.
 • Thời gian triển khai: Từ tháng 10/2021 – 10/2026
 • Giám đốc Chương trình:
  • Giáo sư Kathryn Yount, Giáo sư Khoa Sức khỏe toàn cầu và Giáo sư Xã hội học tại Đại học Emory
  • PGS. TS. Lê Minh Giang, Trưởng Bộ môn Dịch tễ, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu về Lạm dụng chất và HIV
 • Điều phối viên: TS. Hoàng Thị Hải Vân, Trưởng Bộ môn Sức khỏe toàn cầu.
 • Đơn vị điều phối: Bộ môn Sức khỏe toàn cầu
 • Giảng viên: Giảng viên đến từ Đại học Emory và các trường, viện nghiên cứu đối tác cùng giảng viên của 04 trường đại học sức khỏe tại Việt Nam gồm: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Huế, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Học viên: Các giảng viên, nghiên cứu viên đến từ 4 trường đại học: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Hải Phòng và Đại học Y Dược Huế và các nhà hoạch định chính sách/các nhà lãnh đạo từ bốn tỉnh thành trên sẽ tham gia các khoá đào tạo và thực hành về nghiên cứu và triển khai nghiên cứu phòng chống bạo lực tại Việt Nam
 • Hình thức đào tạo:
  • Dài hạn: 18 tháng (1 tháng học tập tại Đại học Emory).
  • Ngắn hạn: các khóa đào tạo trong nước về nghiên cứu can thiệp, kỹ năng lãnh đạo và xuất bản nghiên cứu.
 • Liên hệ:

----

THE PROGRAM “CONSORTIUM FOR VIOLENCE PREVETION RESEARCH, IMPLEMENTATION, AND LEADERSHIP TRAINING FOR EXCELLENCE” (CONVERGE) is an NIH-funded training program, directed and implemented by Emory University and Hanoi Medical University.

 • Objective: Our primary objective is to address critical shortages in research capacity in Vietnam, where political will is high to expand capacity for research and programs on GBV and VAC and to become a model for other Low-middle income countries.
 • Program duration: 5 years (October 2021 – October 2026)
 • Program Directors:
  • Professor Kathryn Yount is Asa Griggs Candler Professor of Global Health and Professor of Sociology at Emory University
  • Assoc. Prof. Le Minh Giang is Chair, Dept of Epidemiology, and Acting Director, Center for Training and Research on Substance Abuse and HIV at HMU.
 • Coordinator: Dr. Hoang Thi Hai Van – Chair of Dept of Global Health.
 • Coordinating office: Department of Global Health
 • Program Faculty: Mentors are from Emory University and other international partners, institutions and from 4 Vietnamese health universities, including Hanoi Medical University Ho Chi Minh city University of Medicine and Pharmacy, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy.
 • Participants: Faculty staff, researchers from 4 universities: Hanoi Medical University, Ho Chi Minh city University of Medicine and Pharmacy, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy and policy makers from those 4 provinces will be invited to attend training courses and practice on available dataset on violence prevention in Vietnam.
 • Training program:
  • Long-term: 18 months (1 month in Emory University)
  • Short-term: short training courses on implementation sciences, leadership and dissemination.
 • Contact:
  • Office: Room 610, A7 Building, School of Preventive Medicine and Public Health.
  • Email: converge@spmph.edu.vn

Danh mục liên quan