Tiêm vaccine phòng Covid 19 có an toàn và có thể được chỉ định đại trà cho đối tượng này không?

  • 09/08/2021


Nguồn: https://www.facebook.com/thoisuvtv/posts/4553718491328416