[Nghiên cứu khoa học nâng cao] Nghiên cứu sinh, 2023-2024

 • 09/11/2023


Môn học: Nghiên cứu khoa học Nâng cao - 1
Đối tượng: Học viên năm nhất chương trình đào tạo NCS
Hình thức: Trực tuyến (Sáng từ 9h00, chiều từ 13h30)

Lịch học: tại đây

Link Zoom buổi học sáng 17/10/2023 (bắt đầu lúc 8h00)

https://zoom.us/j/96294707936?pwd=ZU5oMnFoNzk4a05CU0JQbC9RaU5Idz09

Meeting ID: 962 9470 7936

Passcode: BMTK2023


> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học và tên Zoom tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (3) Nộp yêu cầu sau mỗi buổi học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (5) Nộp bài tập kết thúc môn học tại đây

>> Video hướng dẫn tại đây
>> Tài liệu hướng dẫn (điểm danh, nộp sản phẩm, hoàn thành yêu cầu bài học) tại đây


> Điều kiện được thi hết môn/học phần

 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80%
 4. Nộp đúng thời gian các yêu cầu môn học > 80%

> Điểm môn học = 50% trắc nghiệm + 40% đề cương tóm tắt + 10% học phần
- Trắc nghiệm:
bài kiểm tra trắc nghiệm chọn đáp án đúng nhất
- Đề cương tóm tắt: tóm tắt đề cương theo yêu cầu
- Học phần: hoàn thành các yêu cầu trên hệ thống học liệu

(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2) 
Đăng ký học tại đây (Đăng ký thành công tại đây - liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đắng ký thêm lần nữa)
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google
> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Không đăng ký, không được xếp nhóm
> Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học
> Xem tài liệu môn học
> Hoàn thành yêu cầu sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài

(3) Nộp yêu cầu sau mỗi bài học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây
- Học viên hoàn thành yêu cầu tương ứng với mỗi buổi học như sau: 
- Thời gian: Trước khi bắt đầu buổi học tiếp theo hoặc theo lịch hệ thống

Buổi học

Yêu cầu

Bài 1: Cấu trúc và thành phần của luận án tiến sĩ y học. Giới thiệu qui định luận án tiến sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội.

1. Đăng ký môn học
2. Khai báo tên đề tài + mục tiêu
3. Xây dựng khung cấu trúc các phần của luận án theo quy định

Bài 2 (Buổi 1): Thiết kế nghiên cứu can thiệp

Tìm 1 bài báo (TA hoặc TV) có sử dụng thiết kế nghiên cứu can thiệp
- Trình bày đặc điểm và phân loại thiết kế nghiên cứu can thiệp
- Mô tả quy trình thực hiện
- Trình bày công thức  và cỡ mẫu
- Liệt kê các khó khăn khi triển khai NC can thiệp và một số giải pháp nếu có

 

Bài 2 (Buổi 2): Thiết kế nghiên cứu can thiệp

Bài giảng 3 (Buổi 1): Một số nội dung chính trong các nghiên cứu y học

Tìm 1 bài báo (TA hoặc TV):
- Xác vấn đề nghiên cứu, câu hỏi NC, mục tiêu NC
- Thiết kế nghiên cứu, biến số NC, xác định kết cục NC chính (primary outcomes) và các yếu tố liên quan (covariates)
- Cỡ mẫu và chọn mẫu
- Chiến lược phân tích số liệu nghiên cứu theo các kết cục NC chính nếu có

 

Bài giảng 3 (Buổi 2): Một số nội dung chính trong các nghiên cứu y học

Bài giảng 4 (Buổi 1): Hướng dẫn đọc và phân tích bài báo khoa học.

1. Đọc và phân tích bài báo khoa học NCS được giao hoặc chọn 1 bài báo liên quan đến chủ đề nghiên cứu
2. Trích dẫn được thông tin từ bài báo khóa học phía trên

 

Bài giảng 4 (Buổi 2): Hướng dẫn đọc và phân tích bài báo khoa học.

Bài giảng 5 (Buổi 1): Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm

- Tìm 10 tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề nghiên cứu
- Lưu tài liệu tham khảo trên zotero
- Đồng bộ tài liệu tham khảo
- Chia sẻ với tài khoản bộ môn
- Trích dẫn 10 tài liệu tham khảo trên 1 đoạn văn và liệt kê danh sách tài liệu đã trích dẫn

Bài giảng 5 (Buổi 2): Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm

- Khởi tạo bộ công cụ nghiên cứu trên REDCap
- Nhập dữ liệu thử
- Chia sẻ với tài khoản bộ môn

Bài giảng 6: Hướng dẫn chuyển đề, tổng quan

- Lên dàn ý cho phần tổng quan và các chuyên đề tổng quan


(4)
 Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây

Quy định đặt tên trên zoom

 1. Vào đường link tại đây
 2. Copy tên tương ứng trong cột Zoom 
 3. Điền vào tài khoản Zoom khi tham gia học. Tham khảo cách đổi tên tại đây
 4. Khi cần phát biểu phải giơ tay. Tham khảo cách giơ tay trên zoom tại đây

Điểm danh trên zoom: quy định tại đây

 1. Các trường hợp không bật webcam sẽ tự động bị ẩn -> không được tính tham gia buổi học (hệ thống tự động)
 2. Các trường hợp có bật nhưng không có hình ảnh khuong mặt -> không được tính tham gia buổi học (chụp màn hình)
 3. Các trường hợp gọi nhưng không trả lời -> không được tính tham gia buổi học

Lưu ý: 

Hiện đã có 1 số trường hợp 

 1. Để ảnh đại diện là hình ảnh chụp bản thân trong tư thế ngồi
 2. hoặc đoạn video để đối phó thay vì bật webcam theo quy chế
 3. Bật webcam nhưng không có mặt

Trường hợp cần ra ngoài trong buổi học

 1. Khi cần ra ngoài sẽ nhắn tin trên hệ thống để đc lưu lại
 2. Bm sẽ đối chiều thời điểm chụp so với trc đó 5-10' nếu có lưu tin nhằn thì xem đã xin phép.
 3. Các trường hợp khác xem vắng ko lý do

> Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học

 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu

  • Các câu hỏi cần trả lời trong từng phần của đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây

  • Các hướng dẫn liên quan đến trình bày đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây (Đối tượng SDH không giới hạn số trang)

> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443