Tuyển dụng 01 nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn

 • 09/10/2021

Tuyển dụng 01 nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa lây nhiễm Sars-Cov-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí và chức danh: Nhân viên kỹ thuật về Kiểm soát nhiễm khuẩn

Cơ quan/Tổ chức: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế

Địa chỉ: Số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Vị trí làm việc: Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Nhân viên kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ làm việc tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm Sars-Cov-2 và các hoạt động liên quan khác của Cục trong thời gian của Hợp đồng góp phần tăng cường năng lực của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Nhân viên kỹ thuật về kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ:

- Xây dựng các đề xuất và các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và các kế hoạch hoạt động cụ thể về kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống COVID-19.

- Tham gia triển khai các hoạt động về kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống COVID-19. Thực hiện các báo cáo hoạt động.

- Tham gia xây dựng các văn bản pháp quy; các quy định; hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Phát triển các tài liệu về phòng ngừa Sars-Cov-2 trong các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng chống Sars-Cov-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Tổ chức các cuộc họp kỹ thuật, các hội nghị, hội thảo và tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn để chuẩn bị và ứng phó với COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thiết kế, thực hiện các nghiên cứu, khảo sát trực tiếp và trực tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu mối liên lạc, phối hợp với các tổ chức, đối tác trong các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện các hoạt động thường quy của kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến COVID-19

- Tham gia hoạt động khác của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và theo yêu cầu về nội dung có liên quan đến công việc này.

YÊU CẦU
Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm công tác
 1. Bằng đại học về Khoa học sức khỏe: Bác sĩ y khoa, Bác sĩ Y học Dự phòng, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm hoặc Y tế công cộng. Người có trình độ sau đại học là một ưu tiên.
 2. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng hoặc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 3. Có kinh nghiệm tham gia xây dựng các hướng dẫn, tài liệu đào tạo trong lĩnh vực y tế;
 4. Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, khảo sát trong lĩnh vực y tế;
 5. Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn y khoa;
 6. Làm việc toàn thời gian;
 7. Có khả năng làm việc độc lập/ hoặc với nhóm (nếu có yêu cầu). Có khả năng tổng hợp tốt và có tính sáng tạo cao.
 8. Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
 9. Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng;
 10. Đủ sức khoẻ theo yêu cầu.
Yêu cầu về hồ sơ và thủ tục

Ứng viên nộp Đơn đăng ký ứng tuyển về Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế kèm Lý lịch khoa học và tự chịu trách nhiệm về các tài liệu này trước ngày 15/10. Điện thoại liên hệ 0981110188.

Yêu cầu về cơ chế làm việc:

Trong suốt quá trình làm việc, Nhân viên kỹ thuật sẽ làm việc toàn thời gian tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Nếu có yêu cầu, Nhân viên kỹ thuật có thể tham gia làm việc tại thực địa để phục vụ cho công việc của mình.