Tổng hợp các học bổng du học Châu Á 2021 còn hạn

  • 20/07/2021
1. [Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại International University Of Japan 2021-2022
? Deadline: 13/11/2021
2. [Malaysia] Học Bổng Toàn Phần Dành Cho Bậc Thạc Sỹ Của Chính Phủ Malaysia 2022
? Deadline: 16/08/2021
3. [Đài Loan] Học Bổng Toàn Phần Tất Cả Các Bậc Học Tại Đại Học National Tsing Hua 2022
? Deadline: 28/02/2022
4. [Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Chương Trình Pony Chung KU GSIS Invitation Scholarships Tại Đại Học Hàn Quốc (Korea University) 2021/2022
? Deadline: 30/09/2021
5. [Nhật Bản] Học Bổng MEXT Của Đại Học Châu Á Thái Bình Dương
? Deadline: 17/11/2021
6. [Malaysia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Và Toàn Phần Học Phí Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Malaya 2021/2022
? Deadline: 31/08/2021
7. [Hong Kong] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Hang Seng Hong Kong 2021/2022
? Deadline: 21/11/2021
? Link: https://ivolunteervietnam.com/hong-kong-hoc-bong-toan...

Nguồn: https://www.facebook.com/InternationalScholarshipsforVietnamese