Liên chi đoàn


https://www.facebook.com/LCDVienDaoTaoYHDPYTCC

🍀 Fanpage chính thức của Liên Chi Đoàn Viện Đào tạo YHDP & YTCC - trường Đại học Y Hà Nội

❤️ Nơi cung cấp những thông tin chính thống và bổ ích về các hoạt động của Đoàn thanh niện Viện Đào tạo YHDP & YTCC.

💝 Nơi giao lưu, chia sẻ dành cho sinh viên 3 khối ngành Y học Dự phòng, Y tế Công cộng và Dinh dưỡng.

💙 Nơi tất cả các sinh viên thuộc Viện nói riêng và sinh viên trường Đại học Y Hà Nội nói chung có cơ hội để thư giãn, xả stress qua những chuyên mục vui nhộn về cuộc sống học tập và sinh hoạt dưới mái nhà HMU.