Năm 2024 Viện Đào tạo YHDP & YTCC DỰ KIẾN triển khai tuyển sinh Đại học ngành mới

  • 19/04/2024
🔥🔥DỰ KIẾN TUYỂN SINH SIÊU HOT 2024🔥🔥
📣📣Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội DỰ KIẾN tuyển sinh ngành Đại học mới bắt đầu từ năm học 2024-2025📣📣
📛CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC
    ✅Mã trường: YHB
    ✅Mã ngành:7310401
    ✅Thời gian đào tạo: 4 năm
    ✅Chỉ tiêu tuyển sinh:60
 
🌞Vui lòng quyét để mã truy cập website hoặc inbox để được thông tin chi tiết

#Tuyensinh2024
#TuyensinhDaihoc
#CunhanTamlyhoc

🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁