CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐẦU NĂM HỌC VỚI SINH VIÊN VB2 BS YHDP, Y1 BS YHDP, Y1 CN DD, Y1 YTCC NĂM HỌC 2021-2022

  • 07/01/2022

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các thông tin về Chương trình, thời gian đào tạo, công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập tại trường Đại học Y Hà Nội.

Thời gian: Bắt đầu từ 16h00 chiều thứ 5, ngày 16/12/2021.

Hình thức: Trực tuyến qua zoom (Meeting ID: 922 6919 3718. Passcode: 161221)

Thời gian

Nội dung

Thực  hiện

16h00 – 16h05

Giới thiệu chương trình

 Đoàn thanh niên

(MC. Đặng Quang Tân)

16h05– 16h15

Phát biểu của Lãnh đạo Viện YHDP&YTCC

GS. TS. Lê Thị Hương

Viện trưởng

16h15 – 16h30

Giới thiệu về các  Bộ môn của Viện ĐT YHDP&YTCC

Yêu cầu phẩm chất và vị trí việc làm của YHDP, YTCC & CNDD

PGS.TS. Kim Bảo Giang

Phó Viện trưởng

16h30 - 16h45

Trình bày về chuẩn đầu ra và cấu trúc các chương trình đào tạo, các quy định đặc thù riêng của Viện. Mối liên hệ giữa Sinh viên-Viện-Nhà trường

PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Toàn

Phó Phòng ĐT-QLKH-HTQT

16g45 – 17g00

Định hướng học tập trong thời kỳ Covid.
Vai trò và sự sẵn sàng của SV trong các hoạt động phòng chống dịch.

TS. Hoàng Thị Hải Vân

 

17h00 – 17h15

Chia sẻ kinh nghiệm Nhà tuyển dụng/cựu sinh viên về định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường của sinh viên YHDP, YTCC & CNDD.

Nhà tuyển dụng/cựu sinh viên

(TS. Nguyễn Thu Anh,

GĐ Tổ chức Woolcock)

17h15 – 17h30

Giải đáp thắc mắc của sinh viên

Đại diện của Viện, các thầy/cô, sinh viên

17h30 - 17h40

Giới thiệu về hoạt động Đoàn

Đại diện Chi Đoàn viện