THÔNG BÁO KÊ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC VIÊN

 • 25/01/2022

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022, Viện Đào tạo YHDP & YTCC - Trường Đại Học Y Hà Nội thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Dần đối với sinh viên, học viên như sau:
 1. Thời gian nghỉ Tết:
  - Đối với Sinh viên:
      + Bắt đầu nghỉ từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022(2 tuần).
        + Kế hoạch giảng dạy và học tập được thực hiện bình thường từ 7h30 ngày 07/2/2022.
  - Đối với Học viên sau đại học:
        + Bắt đầu nghỉ từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022.
        + Kế hoạch giảng dạy và học tập được thực hiện bình thường từ 7h30 ngày 07/2/2022.
   
  2. Những ngày trước và sau khi nghỉ Tết, các Viện, Khoa, Bộ môn cần quản lý chặt chẽ kế hoạch giảng dạy, học tập để đảm bảo chương trình và chất lượng đã đề ra. Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên, học viên xin nghỉ về sớm, đến muộn so với kế hoạch học tập đã quy định.

  3. Việc bố trí học viên trực tại các bệnh viện trong thời gian nghỉ tết thực hiện theo quy định của Bộ môn và Bệnh viện thực hành.

  4. Đối với những sinh viên, học viên cần giấy phép nghỉ tết, cán bộ lớp lập danh sách gửi cho cán bộ quản lý trước ngày 17/01/2022.
  5. Sinh viên, Học viên có nhu cầu ở KTX trong thời gian nghỉ Tết phải đăng ký với Phòng CTHVSV & QLKTX(P.103 KTX tầng 15 tầng) trước ngày 17/01/2022.

  6. Quá trình tham gia giao thông trong thời gian nghỉ Tết tại các địa phương Sinh viên, Học viên chú ý đảm bảo an toàn về người và hành lý, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông và quy định, luật pháp, chính sách của Nhà nước 
  (không: đốt pháo, uống rượu, đánh bạc, đánh bài, vi phạm các tệ nạn xã hội...). Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19.

  7. Nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với sinh viên, học viên vi phạm quy định theo quy chế hiện hành.