Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế submit thành công bài báo quốc tế đầu năm mới Nhâm Dần 2022

  • 28/02/2022
?Quá tuyệt vời khi ngay đầu năm mới Nhâm Dần 2022, kết quả nghiên cứu áp dụng Bộ công cụ tính toán khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực (Workload Indicators of Staffing Need- WISN) của WHO tại Việt Nam đã được chấp nhận đăng tải trên Tạp chí Human Resources for Health (BMC).
Đây là bài báo quốc tế đầu tiên về áp dụng WISN tại Việt Nam. Tác giả bài báo là những giảng viên từ bộ môn Tổ chức và quản lý y tế: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu, ThS. Phùng Thanh Hùng và ThS. Bùi Thị Mỹ Anh. 

?Nghiên cứu thực hiện trên nhóm điều dưỡng tại 22 khoa lâm sàng của 4 bệnh viện đa khoa tỉnh. Kết quả cho thấy 10/22 khoa thiếu từ 1-2 điều dưỡng, cá biệt có khoa thiếu tới 5 điều dưỡng. Thời gian thực hiện các công việc hành chính của điều dưỡng tại các khoa chiếm từ 20-40% tổng thời gian làm việc.
?Kết quả nghiên cứu chỉ ra việc áp dụng WISN cho phép các nhà quản lý y tế phân tích khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực điều dưỡng, từ đó đóng góp hiệu quả vào quá trình lập kế hoạch nhân sự chung của các khoa phòng trong bệnh viện và các cơ sở y tế.

Các bạn có thể truy cập bài báo theo đường link sau:
https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-021-00668-y?fbclid=IwAR3wabwR5rs5EaFlYOltLms5XzAS219g5z95KRem1sSDh0AFP_FxLWMtNuI