Thống kê Tin học Y học

Nhiệm vụ: là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu và chuyên giao về thống kê, tin học y học và giáo dục trong bình diện Viện, Trường, Quốc gia và Quốc tế. Thế mạnh chính của đơn vị là đội ngũ cán bộ chất lượng giàu kinh nghiệm được đào tạo chuyên môn bài bản tại các trường đại học danh tiếng.

Liên hệ: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Email: bmtk@spmph.edu.vn


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

  LÃNH ĐẠO BỘ MỘN  
 
PGS. Đỗ Thị Thanh Toàn
Trưởng Bộ môn
dothithanhtoan@hmu.edu.vn
Lý lịch khoa học
TS. Phạm Quang Thái
Phó trưởng Bộ môn
dothithanhtoan@hmu.edu.vn
Lý lịch khoa học
 
  GIẢNG VIÊN CƠ HỮU  
ThS. Đinh Thái Sơn
Giảng viên
dinhthaison@hmu.edu.vn
Lý lịch khoa học
ThS. Lê Xuân Hưng
Giảng viên
lexuanhung@hmu.edu.vn
Lý lịch khoa học
ThS. Lưu Ngọc Minh
Giảng viên
luungocminh@hmu.edu.vn
Lý lịch khoa học
   
ThS. Phan Thanh Hải
Giảng viên
phanthanhhai@hmu.edu.vn
Lý lịch khoa học
   
  GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM  
   
GS. Lưu Ngọc Hoạt
Giảng viên cao cấp
luungochoat@gmail.com
Lý lịch khoa học
TS. Phạm Ngân Giang
Cục KHCN và ĐT, Bộ Y tế
phamngangiang@gmail.com
Lý lịch khoa học
TS. Lê Văn Hợi,
Bệnh viện Phổi TW
lvhoi@yahoo.com
Lý lịch khoa học