Giáo dục sức khoẻ


Nhiệm vụ: Đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về truyền thông, giáo dục, khoa học hành vi và nâng cao sức khỏe cho các đối tượng là sinh viên, học viên, cán bộ làm việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe.  Cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tiễn về truyền thông, giáo dục và nâng cao sức khoẻ.

Liên hệ: Phòng 321, Tầng 3 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

 

LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

 

PGS. Nguyễn Văn Hiến 

Nguyên trưởng bộ môn

nguyenvanhien@hmu.edu.vn   

Lý lịch khoa học

PGS. Lê Thị Tài 

Nguyên phó trưởng bộ môn

lethitai@hmu.edu.vn   

Lý lịch khoa học

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

PGS. TS Kim Bảo Giang

Trưởng Bộ môn

kimbaogiang@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

TS. Phạm Bích Diệp

Phó trưởng Bộ môn

phambichdiep@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

GS. Nguyễn Văn Hiến

 Giảng viên cao cấp

nguyenvanhien@hmu.edu.vn   

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thị Diễm Hương 

 Giảng viên

diemhuong@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học

ThS. Tạ Hoàng Giang

Giảng viên

tahoanggiang@hmu.edu.vn

Lý lịch khoa học