VISA-D43 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  • 02/08/2021

(Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 30/8/2021)

Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt nên không đòi hỏi trình độ tiếng Anh.

Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về Nghiên cứu nhân rộng can thiệp dựa vào bằng chứng (Implementation Science) trong lĩnh vực phòng, chống HIV tại Việt Nam (VISA-D43)” là một dự án đào tạo tại Việt Nam do NIH (Hoa Kỳ) tài trợ, được thực hiện bởi Trường Đại học North Carolina (Hoa Kỳ) và Trường Đại học Y Hà Nội. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng năng lực về Nghiên cứu nhân rộng can thiệp và kỹ năng ứng dụng cho các giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà hoạch định chính sách/các nhà quản lý tại Việt Nam, giúp đảm bảo mở rộng quy mô các can thiệp dựa trên bằng chứng trong lĩnh vực HIV một cách hiệu quả. 

Các ứng viên đăng ký tham gia chương trình một trong các nhóm đối tượng sau:

+ Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên đã, đang hoặc sẽ triển khai các nghiên cứu trong lĩnh vực HIV/AIDS đến từ 4 trường: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược TPHCM.
+ Các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý chương trình đang công tác trong lĩnh vực HIV/AIDS tại 4 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Các cán bộ mong muốn triển khai nghiên cứu hoặc sử dụng các bằng chứng từ các nghiên cứu trong lĩnh vực HIV/AIDS trong công việc đến từ 4 trường đại học trên và 4 thành phố trên.
+ Các cán bộ mong muốn tìm hiểu thông tin về Nghiên cứu nhân rộng can thiệp dựa vào bằng chứng (Implementation Science) để ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy tại 4 trường đại học và thành phố nói trên.


Những người tham gia sẽ được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm liên quan đến HIV, mối quan tâm và cơ hội để áp dụng các nguyên tắc của Nghiên cứu nhân rộng can thiệp vào công việc, và tiềm năng cho công việc hợp tác trong tương lai với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Nghiên cứu nhân rộng can thiệp.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt nên không đòi hỏi trình độ tiếng Anh.


Hồ sơ đăng ký tham gia khóa tập huấn bao gồm:

-  Đơn đăng ký theo mẫu (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)
-  CV

Cách thức đăng ký: Ứng viên gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ email của Dự án D43: visad43@spmph.edu.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: trước ngày 30 tháng 08 năm 2021 (hạn cũ là 30/7/2021).

Thời gian thông báo kết quả: 30 tháng 09 năm 2021

Đơn đăng ký theo mẫu tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/14SoJgT67Nl4T92ovPf2tWP_fprNPA4yq?usp=sharing