Viện Đào tạo YHDP & YTCC thông báo về việc tiếp nhận báo giá

  • 06/10/2023

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin thông báo: Viện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hoá cho Viện, nội dung cụ thể vui lòng xem chi tiết trong công văn đính kèm dưới đây:

🎯Công văn yêu cầu báo giá


🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁
🌐Website:https: spmph.edu.vn