VIỆN ĐÀO TẠO YHDP & YTCC ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  • 28/04/2023Sau khi xem xét và rà soát Hồ sơ, Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế đã công bố Viện Đào tạo YHDP và YTCC đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

☘️Thông tin chi tiết xem tại thông báo dưới đây:☘️Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

?PGS.TS Lê Thị Thanh Xuân – Trưởng BM Sức khoẻ nghề nghiệp

?Mobile: 0904.248.842

?ThS. Nguyễn Quốc Doanh – BM Sức khoẻ nghề nghiệp

?Mobile: 0903.227.783?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?