Labo Trung tâm hoàn thành các chương trình thử nghiệm thành thạo với kết quả Đạt chuẩn năng lực cho các chỉ tiêu đăng ký công nhận ISO/IEC 17025:2017

  • 02/12/2022

🌼🌼Theo Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, thử nghiệm thành thạo - Proficiency testing (PT) là một trong các công cụ quan trong đối với các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn. Việc phân tích kết quả thử nghiệm thành thạo góp phần xác định những yêu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng thử nghiệm, từ đó phòng thử nghiệm đề ra những phương án khắc phục hoặc cải tiến phù hợp. Đạt kết quả tốt khi tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo sẽ cung cấp bằng chứng độc lập, khách quan chứng minh độ chính xác trong các kết quả thử nghiệm đối với khách hàng và các bên quan tâm.

☘️Hiện nay, yêu cầu về việc tham gia thử nghiệm thành thạo được các cơ quan công nhận ISO/IEC 17025:2017 (Quy định chung về năng lực các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn) và các cơ quan chỉ định (cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam) đặc biệt chú trọng. Nhiều tổ chức công nhận và tất cả các cơ quan chỉ định yêu cầu phòng thử nghiệm phải tham gia thử nghiệm thành thạo và có kết quả đạt trước khi đăng ký xin công nhận.

☘️Được công nhận ISO/IEC 17025:2017 bởi BoA từ 01/2020, Labo Trung tâm-Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng liên tục tham gia các cuộc đánh giá giám sát để duy trì công nhận cũng như tham gia nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng trong và ngoài nước để đảm bảo chất lượng thử nghiệm của phòng xét nghiệm. Gần đây nhất, trong khoảng thời gian từ tháng 9 tới tháng 11 năm 2022, Labo trung tâm đã tham dự 4 chương trình thử nghiệm thành thạo của Hội các phòng thí nghiệm Việt Nam (VinaLab) bao gồm:

   🔰Phân tích các Anion trong nước sạch và nước ăn uống – VPT 1.5.22.199
   🔰Phân tích chất lượng nước sạch và nước ăn uống – VPT 1.5.22.196
   🔰Phân tích vi sinh trong nước giếng, nước máy, nước sản xuất – VPT 1.6.22.257
   🔰Định tính Salmonella trong thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản – VPT 1.6.22.264

💐💐Với kết quả Đạt chuẩn năng lực xét nghiệm cho các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017, Labo Trung tâm đã sẵn sàng cho đợt đánh giá lại ISO sau chu kỳ 3 năm vào 15,16/12/2022 tới đây.

🍁Một số hình ảnh cán bộ Labo Trung tâm thực hiện xét nghiệm các mẫu thử nghiệm thành thạo.🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁