Dự án “Hợp tác đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu phòng, chống bạo lực ở Việt Nam”(CONVERGE)

  • 11/11/2022

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu phòng, chống bạo lực ở Việt Nam” (CONVERGE) – dự án hợp tác 5 năm giữa Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng và Đại học Emory – Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu trường Đại học Emory đã có chuyến công tác đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 8/11 đến hết ngày 14/11/2022.

Trong năm đầu tiên, dự án đã tuyển chọn được 4 học viên Tiến sĩ từ Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Hải Phòng và Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình đào tạo sau Tiến sĩ về phòng, chống bạo lực giới và bạo lực trẻ em tại Việt Nam. Các học viên đã tham dự các khóa học, các hoạt động đào tạo khác nhau của dự án, đặc biệt là khóa đào tạo chuyên sâu 1 tháng tại Đại học Emory. Chuyến thăm và làm việc lần này nhằm mục đích đào tạo tăng cường cho các cố vấn, giảng viên hướng dẫn và các học viên sau Tiến sĩ - Khóa 1 của chương trình về cách thức triển khai và giám sát các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiến độ hoạt động và thảo luận các kết quả đạt được của năm dự án thứ 1.

Ngoài ra, trong chuyến thăm và làm việc lần này, các chuyên gia còn có các buổi trao đổi, thảo luận với lãnh đạo Viện và các bộ môn nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm Dự án thứ 2 tại Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Đại học Emory tại Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.


🍁
Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁