Thư cảm ơn của Viện trưởng sau buổi Lễ Công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và Quyết định của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

  • 28/05/2024