THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024

  • 02/04/2024

📣
📣Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo: từ năm học 2024, tuyển sinh Sau Đại học sẽ chuyển sang hình thức xét tuyển đối với tất cả các trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng các chuyên ngành:
✅Chuyên ngành Y học dự phòng
✅Chuyên ngành Y tế công cộng
✅Chuyên ngành Quản lý bệnh viện
✅Chuyên ngành Dinh dưỡng
 
🎯Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
🌞Phòng ĐT-NCKH-HTQT - email: sdhyhdp@hmu.edu.vn
 
🌞Xem thêm chi tiết tại link: Thông báo tuyển sinh SĐH

🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁