Thông báo tuyển sinh học viên cho Chương trình “Nâng cao năng lực về nghiên cứu nhân rộng can thiệp dựa vào bằng chứng (Implementation science) trong lĩnh vực phòng, chống HIV tại Việt Nam (VISA-D43)”

  • 19/12/2022

??Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về Nghiên cứu nhân rộng can thiệp dựa vào bằng chứng (Implementation Science) trong lĩnh vực phòng, chống HIV tại Việt Nam (VISA-D43)” là một dự án đào tạo tại Việt Nam do NIH (Hoa Kỳ) tài trợ, được thực hiện bởi Trường Đại học North Carolina (Hoa Kỳ) và Trường Đại học Y Hà Nội. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng năng lực về Nghiên cứu nhân rộng can thiệp và kỹ năng ứng dụng cho các giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà hoạch định chính sách/các nhà quản lý tại Việt Nam, giúp đảm bảo mở rộng quy mô các can thiệp dựa trên bằng chứng trong lĩnh vực HIV một cách hiệu quả. 


?Các ứng viên của chương trình thuộc một trong các nhóm đối tượng sau:

  • Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên đã, đang hoặc sẽ triển khai các nghiên cứu trong lĩnh vực HIV/AIDS đến từ 4 trường: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng,Trường Đại học Y Dược Huế,Trường Đại học Y Dược TP HCM. 
  • Các cán bộ mong muốn triển khai nghiên cứu hoặc sử dụng các bằng chứng khoa học trong lĩnh vực HIV/AIDS trong công việc đến từ 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh. 
  • Các cán bộ mong muốn tìm hiểu thông tin về Nghiên cứu nhân rộng can thiệp dựa vào bằng chứng (Implementation Science) để ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy tại 4 trường đại học và thành phố nói trên
  • Các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý chương trình đang công tác trong lĩnh vực HIV/AIDS

?Những người tham gia sẽ được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm liên quan đến HIV, mối quan tâm và cơ hội để áp dụng các nguyên tắc của Nghiên cứu nhân rộng can thiệp vào công việc, và tiềm năng cho công việc hợp tác trong tương lai với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Nghiên cứu nhân rộng can thiệp.

?Hồ sơ đăng ký tham gia khóa tập huấn bao gồm:

  • Đơn đăng ký theo mẫu (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)
  • CV (Theo mẫu Biosketch của NIH hoặc Lý lịch khoa học) (file đính kèm)
?Vui lòng truy cập vào link: Mẫu đơn đăng ký

?Cách thức đăng ký: Ứng viên gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ email của Dự án D43: visad43@spmph.edu.vn

 ?Hạn cuối nộp hồ sơ: trước ngày 15 tháng 01 năm 2023.

?Thời gian thông báo kết quả: ngày 30 tháng 04 năm 2023

 

?Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào link website:
https://spmph.edu.vn/vi-VN/danh-muc/de-tai-du-an

?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?