THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2021

  • 12/10/2021

Thông báo trúng truyển sẽ được gửi đến địa chỉ Email của sinh viên đã đăng ký trong Hồ sơ tuyển sinh từ ngày 13/10/2021. (Nếu sinh viên không nhận được Email tại Hộp Thư đến, vui lòng kiểm tra tại Thư mục Spam).
Danh sách sinh viên Trúng tuyển VB2 năm 2021 Quyết định trúng tuyển VB2
Sinh viên đọc kỹ Hướng dẫn thủ tục nhập học online cho sinh viên VLVH và VB2 năm 2021 

Thời gian mở cổng nhập học trực tuyến: từ 15/10 đến 18/10/2021.

Trân trọng!