Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023

  • 27/07/2023

Hội đồng Tuyển sinh đại học Trường Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (đã tính điểm ưu tiên) của Trường như sau:


Chi tiết xem file đính kèm - Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023.pdf


Nguồn:HMU

?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?