Thông báo về khóa học Thực tế cộng đồng

  • 18/07/2021

Viện Đào tạo YHDP&YTCC tổ chức giảng dạy chương trình TTCĐ từ ngày 12/7-30/7 cho các đối tượng sinh viên năm thứ 3: BSĐK, BS YHCT, BSYHDP, BS VB2 YHDP và sinh viên năm thứ 2 các chuyên ngành CN YTCC, CN DD và Bác sĩ đa khoa tại Phân hiệu Thanh Hóa.

Lịch học chi tiết theo link đinh kèm: Tại đây


Hướng dẫn học trên hệ thống học liệu của Viện theo link kèm: Tại đây

Đăng ký tài khoản REDCap để học (bắt buộc đăng ký tên tài khoản và email vào cột màu xanh) theo link đính kèm: Tại đây

Trân trọng cảm ơn!

Xóa cache trên trình duyệt trong trường hợp không đăng nhập được tại đây