Thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển đợt 1 Tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023

  • 24/08/2023

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2023 như sau:

?Thông tin chi tiết - Thông báo điểm chuẩn Tuyển sinh Đại học chính quy trường ĐH Y Hà Nội năm 2023_Đăng web.pdf

 

Nguồn: HMU