Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội

  • 04/05/2023

☘️Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-ĐHYHN ngày 17/12/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội về việc Ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý của Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường; Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện Quy trình và Ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

?Chiều ngày 28/4/2023, thực hiện công tác kiện toàn và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong toàn trường, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức: Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

?Tham dự Lễ công bố và trao Quyết định có: GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Nhà trường; thành viên Ban Giám hiệu; PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn Trường; đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng trường, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đặc biệt là sự hiện diện của 08 thầy/cô được nhận Quyết định bổ nhiệm và đại diện các đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm.


?Trong số 8 thầy/cô được được bổ nhiệm, Viện Đào tạo YHDP & YTCC vinh dự có 3 thầy/cô được nhận Quyết định bổ nhiệm như sau:
? PGS.TS Đỗ Thị Thanh Toàn: bổ nhiệm vị trí Trưởng Phòng Đào tạo - NCKH - HTQT, Viện đào tạo YHDP & YTCC
? TS. Nguyễn Hữu Thắng: bổ nhiệm vị trí Trưởng Phòng khám Đa khoa và Khám bệnh nghề nghiệp, Viện đào tạo YHDP & YTCC
? ThS. Nguyễn Khánh Thị Liên: bổ nhiệm lại vị trí Kế toán trưởng, Viện Đào tạo YHDP & YTCC

❤️Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS Nguyễn Hữu Tú phát biểu chúc mừng 08 Thầy/Cô đã vinh dự được bổ nhiệm. Chúc các thầy/cô thành công trong công tác quản lý và mong muốn thầy/cô phát huy năng lực, trí tuệ sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Hà Nội ngày càng vững mạnh, trở thành Đại học hàng đầu trên cả nước, có vị trí trong khu vực và trên thế giới.
Nguồn: HMU


?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?