THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022 - 2023

  • 03/04/2023
Thực hiện thông báo số 2130/TBĐHYHN - ngày 19/09/2023 của Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo YHDP & YTCC xin thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cho các đối tượng sau:
?BS YHDP khóa 2017-2023
?CN YTCC khóa 2019-2023
?CN Dinh dưỡng khóa 2019-2023
?VB2 BS YHDP khóa 27

?Thi tốt nghiệp thực hành : 22/05/2023 - 26/05/2023
?Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp29/05/2023 - 09/06/2023
?Thi chuyên đề lâm sàng7/06/2023 - 8/06/2023

☘️Bộ môn Dinh dưỡng, Bộ môn Dịch tễ học, Bộ môn TCQLYT, Bộ môn GD&NCSK, Bộ môn Sức khỏe môi trường và Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp sẽ phối hợp cùng Phòng ĐT-NCKH-HTQT triển khai các hoạt động thi tốt nghiệp năm học 2022-2023

?Xem thêm chi tiết : Tại đây?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?