[Nghiên cứu khoa học] Chuyên khoa 2 - Nghệ An (Đợt: 13/10/22)

 • 18/10/2022
Link Zoom buổi học 13/10/2022
https://zoom.us/j/95872019272?pwd=WVlUZTJMWlp0dGNFVzRVRWh1akgyZz09
ID: 958 7201 9272
Pass: 131022


> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (3) Nộp sản phẩm nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (5.1) Nộp đề cương nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây >>  (5.2) Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

> Yêu cầu phân nhóm:

 1. Chia theo đối tượng (Cao học/Nội trú/Chuyên khoa/NCS)
 2. Tối đa 5 thành viên trong 1 nhóm
 3. Học viên chủ động trao đổi và chọn nhóm của mình

> Hình thức thi hết môn NKCH (test trên máy, tự luận, vấn đáp…):
 Thi trắc nghiệm lý thuyết


> Điều kiện được thi hết môn/học phần
 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát) > 80% (cá nhân)
 4. Nộp đúng thời gian các sản phẩm từng ngày học theo yêu cầu môn học > 80% (nhóm)
 5. Nộp sản phẩm nhóm (kết thúc môn học)
 6. Nộp sản phẩm cá nhân tóm tắt (kết thúc môn học)

> Điểm môn học
= 50% điểm thi trắc nghiệm + 40% đề cương + 10% học phần

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các test lượng giá mỗi bài + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Test lượng giá mỗi bài: sẽ được mở lại nhằm giúp các thày/cô biết được phần hổng kiến thức của lớp. Yêu cầu các bạn tự giác trả lời để thày/cô có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: bên cạnh test lượng giá mỗi bài, bộ môn yêu cầu tất cả học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để thày/cô có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.


(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2)
Đăng ký học tại đây (Đăng ký thành công tại đây - liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đắng ký thêm lần nữa)
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google

> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Không đăng ký, không được xếp nhóm
> Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.3) Nhóm trưởng theo chuyên ngành khai báo thông tin tại đây

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học

> Xem video bài giang
> Xem tài liệu môn học
> Làm lượng giá sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài

(3) Nộp sản phẩm nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây
Đại diện nhóm nộp sản phẩm  yêu cầu của từng bài học theo thời gian quy định

Buổi Bài giảng Yêu cầu Thời gian
1 Khái niệm và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học. Thành phần và các bước xây dựng đề cương nghiên cứu. Phương pháp lựa chọn vấn đề nghiên cứu, cách viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu 1. Hoàn thành đăng ký môn học
2. Lựa chọn được vấn đề nghiên cứu
3. Xác định được tên đề tài
4. Xác định được mục tiêu nghiên cứu
Hết ngày học
2 Thiết kế nghiên cứu Lựa chọn được thiết kế nghiên cứu (đối đượng, phương pháp, …) Hết ngày học
3 Nghiên cứu tổng quan và phân tích gộp Lên được cấu trúc của tổng quan tài liệu Hết ngày học
4 Kĩ năng tìm kiếm và khai thác tài liệu. Tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảo 1. Xây dựng được nội dung tổng quan tài liệu
2. Hoàn thành Đặt vấn đề
Hết ngày học
5 Thực hành 1: Tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, tổng quan tài liệu Trình bày bản thảo đề cương nghiên cứu cho các phần của các buổi đã học Hết ngày học
6 Biến, chỉ số nghiên cứu. Kỹ thuật thu thập dữ liệu. Xây dựng công cụ nghiên cứu và quy trình tổ chức thu thập dữ liệu. 1. Xác định được biến số, chỉ số nghiên cứu
2. Lựa chọn được kỹ thuật thu thập số liệu
3. Xây dựng công cụ nghiên cứu và quy trình tổ chức thu thập số liệu.
4. Xây dựng được quy trình thu thập dữ liệu
Hết ngày học
7 Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu 1. Xác định được công thức tính toán cỡ mẫu
2. Lựa chọn được phương pháp chọn mẫu
Hết ngày học
8 Thực hành 2: Biến, công cụ thu thập, mẫu và quy trình Trình bày bản thảo đề cương nghiên cứu cho các phần của các buổi đã học Hết ngày học
9 Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học Lựa chọn được phương pháp phân tích dữ liệu Hết ngày học
10 Tổng hợp và trình bày kết quả phân tích. Quản lý chất lượng nghiên cứu. Sai số, nhiễu và phương pháp khống chế 1. Xây dựng được dự kiến kết quả nghiên cứu
2. Xây dựng được quy trình quản lý chất lượng nghiên cứu
3. Liệt kê được sai số và phương pháp không chế sai số
Hết ngày học
11 Đạo đức nghiên cứu. Lập kế hoạch nhân lực, thời gian và kinh phí 1. Trình bày được vấn đề liên quan đến đạo đức trong nghiên cứu
2. Lập được kế hoạch nhân lực, thời gian và kinh phí
Hết ngày học
12 Thực hành 3: Dự kiến kết quả, quản lý chất lượng và hoàn thiện đề cương Trình bày bản thảo đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh Hết ngày học


(4)
 Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây

Quy định đặt tên trên zoom

1. Vào đường link tại đây
2. Copy tên tương ứng trong cột Zoom
3. Điền vào tài khoản Zoom khi tham gia học. Tham khảo cách đổi tên tại đây
4. Khi cần phát biểu phải giơ tay. Tham khảo cách giơ tay trên zoom tại đây


Điểm danh trên zoom

1. Các trường hợp không bật webcam sẽ tự động bị ẩn -> không được tính tham gia buổi học (hệ thống tự động)

2. Các trường hợp có bật nhưng không có hình ảnh khuong mặt -> không được tính tham gia buổi học (chụp màn hình)

3. Các trường hợp gọi nhưng không trả lời -> không được tính tham gia buổi học

Lưu ý:

Hiện đã có 1 số trường hợp

1. Để ảnh đại diện là hình ảnh chụp bản thân trong tư thế ngồi

2. hoặc đoạn video để đối phó thay vì bật webcam theo quy chế

3. Bật webcam nhưng không có mặt

Trường hợp cần ra ngoài trong buổi học

1. Khi cần ra ngoài sẽ nhắn tin trên hệ thống để đc lưu lại

2. Bm sẽ đối chiều thời điểm chụp so với trc đó 5-10' nếu có lưu tin nhằn thì xem đã xin phép.

3. Các trường hợp khác xem vắng ko lý do(5.1) Nộp đề cương nhóm trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
(cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CHUNG CỦA NHÓM

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn

  • Ghi rõ Lớp, nhóm, tên thành viên

  • Đề cương nghiên cứu (1 bản)

  • Bài trình bày (1 bản)

  • Chấm điểm đề cương nhóm (01 bản) tại đây

   • Điền đầy đủ thông tin

   • Vai trò của thành viên trong từng mục (bỏ trống cột điểm)

  • Các câu hỏi cần trả lời trong từng phần của đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây

  • Các hướng dẫn liên quan đến trình bày đề cương nghiên cứu: tham khảo tại đây (Đối tượng SDH không giới hạn số trang)

  • Mẫu bài trình bày: tải tại đây (không đề tên thày/cô hướng dẫn)

  • Mẫu trang bìa đề cương nghiên cứu: trang trước, trang sau (không đề tên thày/cô hướng dẫn)

 2. Nộp bản mềm trên hệ thống học liệu

  • Đề cương nghiên cứu

  • Bài trình bày

  • Đánh giá % tham gia của thành viên trong nhóm: tại đây

  • Thời gian: trong ngày thứ 6 của tuần học thứ 4

  • Mỗi nhóm chỉ cư 1 người đại diện để nộp

Học viên được yêu cầu làm theo nhóm đã được phân, mỗi thành viên được yêu cầu tham gia đồng đều như nhau.

Điểm đề cương nhóm sẽ được tính chung cho cả nhóm và dựa vào mức đóng góp của thành viên (Thành viên không tham gia hoặc % tham gia thấp hơn % trung bình tham gia của nhóm sẽ bị trừ điểm tương ứng)


(5.2) Nộp đề cương cá nhân tóm tắt trên hệ thống học liệu điện tử tại đây (cuối môn học) tại đây

ĐỀ CƯƠNG CÁ NHÂN TÓM TẮT (3-4 trang, mẫu tham khảo tại đây)

 1. Nộp bản in: in và nộp tại bộ môn
 2. Nộp bản mềm trên hệ thống học liệu

> Tài liệu tham khảo
 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học

 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học

 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu

 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây

 6. Đăng ký mua sách tại đây


> Đăng ký khóa ngắn hạn về Phân tích số liệu: tại đây

> Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443