Thông báo tạm ngừng cung cấp điện (từ 13h30' đến 16h00' Chủ Nhật, ngày 07/11/2021)

  • 04/11/2021
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, phòng Quản trị - Vật tư Trang thiết bị tiến hành thay thế hệ thống công tơ đo đếm điện năng tiêu thụ tại nhà A7. Để thực hiện công việc trên đảm bảo an toàn, Phòng Quản trị - Vật tư Trang thiết bị sẽ tạm ngừng cấp điện tại nhà A7, thời gian cụ thể là: từ 13h30' đến 16h00' Chủ Nhật, ngày 07/11/2021.
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thông báo tới các đơn vị thuộc Viện sắp xếp công việc chuyên môn trong thời gian tạm ngừng cung cấp điện.
Trân trọng cảm ơn!