Lịch thi "Tốt nghiệp Thực hành" năm học (2021 - 2022) - BS YHDP Y6, CN YTCC Y4 & CN Dinh Dưỡng Y4

  • 14/05/2022

🎯🎯Viện Đào tạo YHDP & YTCC tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm học 2021-2022 với học phần “thực hành tốt nghiệp” cho các lớp Y6 YHDP khóa 2016-2022, Lớp Y4 YTCC khóa 2018-2022, Lớp Y4 CN Dinh dưỡng khóa 2018-2022 thời gian từ ngày 16-24/05/2022 tại nhà A7.

Thời gian cụ thể theo lịch sau:


Trân trọng cảm ơn!


🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁