Kỳ thi Tốt nghiệp của sinh viên các ngành BS Y học dự phòng, CN Dinh dưỡng, CN Y tế công cộng năm học 2023-2024

  • 21/05/2024

🌸🌸 Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2023-2024, Viện Đào tạo YHDP&YTCC đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp thực hành cho sinh viên năm cuối các chuyên ngành Bác sĩ Y học dự phòng, cử nhân Dinh dưỡng, cử nhân Y tế công cộng, thời gian từ ngày 20-25/05/2024.

Số lượng sinh viên tham dự ở các chuyên ngành như sau:

- BS YHDP khóa 2018-2024: 55 sinh viên

- BS YHDP khóa 2017-2023: 02 sinh viên

- VB2 BS YHDP khóa 2020-2024 : 25 sinh viên

- Cử nhân dinh dưỡng khóa 2020-2024: 59 sinh viên

- Cử nhân Y tế công cộng khóa 2020-2024: 35 sinh viên

Đồng thời 36 BS YHDP, 34 CN DD, 6 CN YTCC sẽ tham gia bảo vệ khóa luận ở 11 Bộ môn thuộc Viện từ ngày 3/6/2024 đến ngày 15/6/2024 ; 25 SV VB2, 21 BS YHDP, 25 CN DD, 29 CN YTCC sẽ thi chuyên đề lâm sàng tại TTKT vào ngày 5-6/6/2024.

Sau đây là một số hình ảnh của kỳ thi tốt nghiệp thực hành năm học 2023-2024Tin theo danh mục