Khóa học "Quản lý chất lượng bệnh viện" tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • 18/12/2022

Với các giảng viên PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu, TS. Nguyễn Hữu Thắng và ThS. Bùi Thị Mỹ Anh từ bộ môn Tổ chức và quản lý y tế, Đại học Y Hà Nội, khóa học "Quản lý chất lượng bệnh viện" đã được tổ chức tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tuần 12-16/12/2022.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, tổng số 50 học viên của bệnh viện đã được học lý thuyết và thực hành thảo luậnnhóm  các nội dung cơ bản về quản lý chất lượng bệnh viện, các yếu tố nguy cơ trong bệnh viện, quản lý sự cố y khoa, chỉ số đo lường chất lượng, đảm bảo an toàn người bệnh, lập kế hoạch đề án cải tiến…

Hãy đăng ký nếu trong thời gian tới, bạn hoặc cơ quan y tế của bạn có nhu cầu đào tạo về QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ NGUY CƠ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN NGƯỜI BỆNH, LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ, QUẢN LÝ NHÂN LỰC, v...v...

Chi phí: 2.500.000 VNĐ/ học viên

Email liên hệ: tcqlyt.hmu@gmail.com hoặc

Số điện thoại: Phùng Thanh Hùng 0986989126.