HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH THẠC SĨ DỊCH TỄ HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NĂM 2022

 • 07/05/2022

Triển khai Thông báo tuyển sinh Sau đại học (SĐH) năm 2022, Trường Đại học Y Hà Nội bổ sung Hướng dẫn về tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ học chương trình dậy và học bằng tiếng Anh năm 2022, cụ thể như sau:

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, DỰ KIẾN CHỈ TIÊU

    1.1 Hình thức: Tập trung 2 năm. Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu

    1.2 Dự kiến chỉ tiêu: 15 (nằm trong chỉ tiêu tuyến sinh thạc sĩ Dịch tễ học)
2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện dự tuyển trong Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Một số điều kiện được cụ thể hoá như sau:

  2.1. Văn bằng

 1. a) Ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đại học bằng Khá trở lên
 2. b) Ứng viên tốt nghiệp đại học ngành đúng (Y học dự phòng và Y tế công cộng) không phải học bổ sung kiến thức;
 3. c) Ứng viên tốt nghiệp đại học ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Dinh dưỡng, Quản lý Y tế, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Khúc xã nhãn khoa, Thống kê kinh tế, Thống kê phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức trước khi thi (xem Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2022).

  2.2. Kinh nghiệm nghiên cứu

 1. a) Ứng viên là tác giả (không nhất thiết là tác giả chính) tối thiểu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực sức khoẻ trong danh mục tạp chí được tính điểm do Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước công bố

  2.3 Học bổ sung kiến thức

   Ứng viên có văn bằng trong mục 2.1c. cần có chứng chỉ bổ sung kiến thức do một cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp  trong thời hạn 05 năm. Thí sinh cần hoàn thành tối thiểu 10 tín chỉ gồm 03 học phần là Dịch tễ học cơ bản, Thống kê y sinh học cơ bản, và Vi sinh (Phụ lục 3 Thông báo tuyển sinh) trước khi tham dự kỳ thi tuyển (liên hệ Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, email: sdhyhdp@hmu.edu.vn hoặc SĐT: 0988440737).

  2.4. Yêu cầu về ngoại ngữ

  Ứng viên cần có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL iBT (tối thiểu 70) hoặc IELTS (tối thiểu 6.0) trong vòng 2 năm kể từ ngày nộp hồ sơ. Không chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ khác.

3. HÌNH THỨC MÔN THI TUYỂN

3.1. Hình thức tuyển sinh: Bài kiểm tra kiến thức và bài thi vấn đáp bằng tiếng Anh

3.2. Môn thi:

 1. a) Môn thi cơ sở: Vi sinh
 2. b) Môn thi chuyên ngành: Dịch tễ học
 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN: theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022.
 4. ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN: theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022.
 5. HỒ SƠ TUYỂN SINH: theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022. Ngoài ra thí sinh cần nộp chứng chỉ ngoại ngữ như yêu cầu ở mục 2.4
 6. KINH PHÍ TUYỂN SINH: 1.300.000 VNĐ
 7. HỌC BỔNG:

Dự kiến 08 ứng viên trúng tuyển chương trình thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ học sẽ được dự án “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam” hỗ trợ các nội dung dưới đây:

+ Kinh phí làm nghiên cứu luận văn;

+ Học phí và học bổng tham dự toàn bộ khóa học;

+ Được giảng viên Đại học Masschusetts, Hoa Kỳ và giảng viên Đại học Y Hà Nội hỗ trợ xuất bản ít nhất 01 bài báo đăng tải trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI/Scopus.

            Các ứng viên trúng tuyển nhưng không được hỗ trợ học bổng của dự án sẽ được giới thiệu để xin học bổng từ các nguồn khác như Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF).

8. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh: từ 9h00 ngày 13/6/2022 đến 16h00 ngày 17/6/2022 tại phòng 213 nhà A7 - Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội;

- Thời gian xét duyệt điều kiện dự tuyển và công bố danh sách thí sinh: dự kiến 22/6/2022

- Thời gian tập trung thí sinh dự thi và ôn tập: dự kiến tuần 3 và 4 tháng 7 năm 2022

-  Thời gian thi: dự kiến từ 16 đến 19 tháng 8 năm 2022;

- Thời gian công bố kết quả: theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022;

- Dự kiến nhận đơn phúc tra: theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022;

- Dự kiến công bố kết quả xét trúng tuyển và học bổng: theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022;

- Dự kiến nhập học: theo thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022;

Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, email: sdhyhdp@hmu.edu.vn; hoặc SĐT: 0904177746.

Hướng dẫn tuyển sinh Thạc sĩ dịch tễ học tiếng Anh
Các biểu mẫu đăng kí