Họp Triển khai Xây dựng Chuẩn Chương trình Đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng

  • 27/12/2022
??Trong khuôn khổ nội dung xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cử nhân dinh dưỡng (CNDD) tại Việt Nam, ban chỉ đạo, tổ soạn thảo, tổ thư ký và các đơn vị liên quan đã cùng nhau họp và làm việc tại Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 22/12/2022.


?Thành phần tham dự buổi họp gồm có:
   ? Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm: GS.TS Lê Thị Hương, PGS.TS Nguyễn Quang Dũng và các giảng viên của bộ môn.
   ? Đại diện phòng Đào tạo của trường ĐH Y Hà Nội
   ?Đại diện phòng Đào tạo của Viện Đào tạo YHDP & YTCC: TS. Phạm Bích Diệp
   ?Đại diện nhà tuyển dụng, các cựu học viên, sinh viên thuộc đào tạo chuyên ngành dinh dưỡng hiện đang công tác tại bệnh viện, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp.

?Mở đầu cuộc họp, ThS. BSNT Nguyễn Thị Thu Liễu đã trình bày tóm tắt nội dung về quá trình xây dựng chuẩn chương trình đào tạo và báo cáo tóm tắt dự thảo chuẩn chương trình đào tạo CNDD.?Sau đó các bên cùng nhau thảo luận và góp ý kiến về dự thảo của chuẩn chương trình đào tạo, nhấn mạnh nội dung về cấu trúc chương trình, chuẩn đầu ra và năng lực ngoại ngữ, cấp chứng chỉ hành nghề và định kỳ rà soát chương trình. Các cựu học viên, sinh viên cũng đã góp ý bổ sung chuẩn chương trình đào tạo để phù hợp với công việc tại các đơn vị tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.??Buổi họp đã diễn ra thành công tốt đẹp và hiệu quả, với mong muốn xây dựng chuẩn chương trình đào tạo CNDD tại Việt Nam một cách toàn diện, đáp ứng với yêu cầu việc làm tại các đơn vị tuyển dụng và là căn cứ để các cơ sở đào tạo xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng.

?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?