Hội thảo giới thiệu và tập huấn sử dụng Thư viện số

  • 04/07/2022

☘️Ngày 1/7/2022, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã tổ chức "Hội thảo giới thiệu và tập huấn sử dụng Thư viện số" cho học viên Sau Đại học của Viện. Đây là hoạt động thường quy do nhóm phát triển thư viện số phối hợp cùng Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế tổ chức.

☘️Tại đây, học viên được làm quen với giao diện Thư viện số của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng cũng như thực hành tra cứu tài liệu học thuật, phục vụ cho mục đích nghiên cứu và triển khai luận văn, luận án.

☘️Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự hướng dẫn nhiệt tình của Phòng ĐT - NCKH - HTQT, các học viên đã tham gia tích cực, cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích trong việc tìm hiểu và sử dụng tài liệu của Thư viện số.


🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁