Gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, CKI và CKI trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2024

  • 04/06/2024
Hình thức xét tuyển cho các mã ngành thạc sĩ: chi tiết tại đây
  1. Dịch tễ học
  2. Dinh dưỡng
  3. Quản lý bệnh viện
  4. Y học dự phòng
  5. Y tế công cộng
Trong đó:
  • Hồ sơ trực tuyến: đến 5/7/24
  • Hồ sơ bản cứng: đến 9/7/24

Tin theo danh mục