Đoàn giám sát - Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội có buổi làm việc tại Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng

  • 06/12/2023

🎯Thực hiện công văn số 51/HĐT về việc giám sát một số nội dung quản lý Đào tạo của Viện Đào tạo YHDP & YTCC trên cơ sở quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường và các nội dung liên quan đến 3 công khai của Trường Đại học Y Hà Nội, Đoàn giám sát của Hội đồng trường đã có buổi gặp và làm việc cùng với Viện Đào tạo YHDP & YTCC vào chiều ngày 5/12/2023.

☘️Đoàn giám sát gồm các thành viên :
📍GS.TS Lê Thị Hương – Trưởng Ban Đào tạo KHCN
📍TS. Đỗ Nam Khánh – Thành viên ban ĐTKHCN
📍ThS. Lê Thu Phương – Chuyên viên phòng QLĐTĐH
📍ThS. Trần Thị Hảo – Chuyên viên phòng QLĐT SĐH
📍Th.S Trần Mai Vân – Phó trưởng phòng thanh tra – Pháp chế
📍ThS. Tống Thị Khuyên – Phó trưởng phòng QLKHCN
Về phía Viện Đào tạo YHDP & YTCC có Ban Lãnh đạo Viện cùng Phòng ĐT-NCKH-HTQT.

✅Viện ĐT YHDP&YTCC hiện đang đào tạo 3 chương trình ở hệ Đại học là Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân dinh dưỡng, Cử nhân YTCC với tổng số 945 sinh viên, ở hệ Sau Đại học là 261 học viên với 22 mã ngành. Trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo, Viện đã luôn phối hợp cùng các Phòng ban của Trường thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

✅Về lĩnh vực khoa học công nghệ, Đoàn giám sát cũng ghi nhận, đánh giá Viện là đơn vị đi đầu, thế mạnh trong nghiên cứu khoa học, triển khai nhiều đề tài cấp Bộ, xuất bản bài báo quốc tế và đồng thời tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị y học quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

✅Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi là được sự hỗ trợ từ các Phòng ban và Lãnh đạo Viện, lĩnh vực đào tạo của Viện vẫn còn tồn tại một số khó khăn về nhân sự, về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hay nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng luận văn, luận án…

📊Thông qua buổi trao đổi, Đoàn giám sát đã ghi nhận thực trạng hoạt động quản lý đào tạo Đại học, Sau Đại học của Viện đồng thời nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, là cơ sở để Đoàn báo cáo lại Hội đồng trường nhằm có những giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại.  

📊Viện cũng bày tỏ sự quan tâm sát sao từ phía Hội đồng trường tới các hoạt động đào tạo của Viện, góp phần thúc đẩy, phát triển nâng cao chất lượng trong lĩnh vực đào tạo chung của Nhà trường.


🍁
Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁